Tillbaka    Senast uppdaterad:    2012-05-20 

Gävledraget presenterar: 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

Del XL - JULIANA DUWALL (1759-1789)

 

GIFT MED FREDRIK ADOLF ULRIK CRONSTEDT

Juliana Duwall var aderton år då hon gifte sig med hovintendenten greve Cronstedt och blev under de åtta år hon levde på Gefleborgs slott en vid sin makes sida mycket uppskattad värdinna och slottsfru. Hon var mycket gästfri och vidgade sällskapskretsen, men ville även höja umgängeslivet och giva det ett rikare utbyte. Åt hennes popularitet gavs många uttryck, bl. a. så fick ett av de i Gefle år 1784 byggda fartygen namnet "Grevinnan Cronstedt".

 

Efter hennes död stiftade hennes make till hennes minne en vitter och välgörande sällskapsorden, I. D. - Idka Dygden - som i sitt namn bär hennes initialer. Ordenssällskapet höll regelbundna sammankomster, som började kl. 5 e. m., delade årligen ut understöd åt behövande, samt utgav under åren 1790-1808 Almanackor, tryckta hos E. P. Sundquist, Gefle, som, utom de ordinarie almanacksbladen, ha några sidor med blandat innehåll. På en sådan står:

 

"Jord och Himmel säkrast blidkas, Om den Ädla Dygden idkas. Litvet blifver gladt och lätt

När man idkar Dygden rätt."

 

Juliana Duwall dog på Gefleborg 1789 endast trettio år gammal; den yngste av hennes två små söner var då endast fem år.

Juliana Duwall

Porträttet är målat av Elias Martin.

 

Elias Martin

 

Juliana Duwall - Porträttrelief av J. T. Sergel

Reliefen är utförd av familjens förtrogne vän J. T.  Sergel.

S. P. A.

 

J.T.Sergel

 

Fortsättning följer....

 

Gå till samtliga avsnitt!

 

------------------------------     

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

      

Gå till Gävledragets Startsida  

 

Senast uppdaterad:  2012-05-20

Tillbaka