Tillbaka   Senast uppdaterad:  2013-03-02

Gävledraget   presenterar   Webbversionen  
av  Sten   Hillmans   reportage:

                                                   OM

                  VALBO VERKSTADS AKTIEBOLAG

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklambroschyr 1952

 

 

Gävle i november 2007

Sten Hillman                             

 

 

 

 

Valbo Verkstads AB/Gävle Motorfabrik AB

 

Valbo Verkstads AB startade sin verksamhet år 1919 i det f.d. tegelbruket och tjärfabriken

mellan Svedens herrgård och Gavleån i Valbo. Tillverkningen bestod till en början av

timmerkälkar och arbetsvagnar. Företaget gick i konkurs 1923 och övertogs då av

häradsdomare K. G. Ålenius tillsammans med hemmansägare Johan Berlin och fortsatte

driften, som koncentrerades på tillverkning av bilkarosser. Johan Berlin lämnade företaget

efter några år och 1929 ombildades firman till aktiebolag med Ålenius som verkställande

direktör. När K. G. Ålenius avled 1938 efterträddes han av sonen ingenjör Gunnar Ålenius.

 

 Interiör Valbo Verkstads AB, tidigt 20-tal                                                Fotograf okänd

 

 

Företaget hade expanderat kraftigt och från att ha varit 4-5 anställda hade företaget ett 80-tal

anställda vid krigsutbrottet 1939. Kunderna var armén, Postverket, Televerket och Vattenfall.

 

Efter andra världskriget ökade verksamheten i och med att den allmänna bilismen kom igång.

 

I början av 50-talet lades tillverkningen upp på löpande band. Produktionen var 1½ vagn

per arbetsskift.

 

 

 

 En skönhet utan tipp.                                          Fotograf okänd

 


 

Loggor

 

 Fabrikslogga

 

    

 


 

Reklambroschyr med logga och kartskiss över fabriksområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Reklamblad, tidigt 50-tal

 

 

 

 Valbo verkstads AB, hösten 1949                                                          Fotograf okänd

 

 Arbetare vid Valbo verkstads AB, tidigt 40-tal                                                  Fotograf okänd

 

Översta raden från vänster: nr. 12 Lage Bergkvist?

 

Andra raden från vänster: nr.1 Karl Karlsson (skrattkalle)

nr 4. Ivar Hillman (målarmästare)

nr. 12 Hedlund (sadelmakare)

 

Tredje raden från vänster: nr. 2 Åke Jonsson (bas i smedjan)

 nr. 16 Holmgren (kamrer)

 

Nedre raden från vänster: nr. 3 George Karlsson,

nr. 5 Pelle Olsson (Lassespelle) (lagret)

nr. 14 Helge Lund (plåtslagare)

(Källa: Reimon Wahlman muntl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudningskort 40-års jubileum

 

40-års jubileum firades på Textilgården med 136 inbjudna, anställda och gäster.


 

Vid Valbo verkstads AB fanns smides, plåtslageri och snickeriverkstad, monteringshall,

måleri samt lackerings och tapetserarverkstäder, alla utrustade med moderna maskinella

utrustningar.

 

 Slagprovningsanläggning för lastbilshytt                                                    Fotograf okänd

 

Under 50-talet byggdes bl.a. en rad fordon på PV455 och PV 833 chassier och Volvo-duetten

hade sin föregångare kommen från fabriken i Valbo. I reklamen hette det ”Skåpvagn till

vardags-personvagn på söndag”. Man byggde även en serie cabrioleter vid fabriken i Valbo.

 

 Karl-Erik Vikström och direktör Gunnar Ålenius

 

Volvocabrioleten som byggdes på PV 445-chassi, tillverkades i 50 exemplar och blev mycket

uppmärksammade i media. Bilarna levererades till Valbo verkstäder som ”halvfabrikat” och

var utrustade med motor, motorhuv, framskärmar och ratt, samt underrede med bakhjul.

Resten av karossen byggdes i Valbo. Bilarna lossades i Stockholm och chaufförer körde sedan

bilarna till Gävle sittandes på en trälåda. Chaufförerna var utrustade med tjocka overaller och

skinnhuva.(Källa: Reimon Wahlman, Valbo muntl.)

 

 

En skönhet från 1951             Foto: Jonason Göteborg

 


 

Totalt tillverkades 10 000 karosser vid företaget mellan 1919 och 1959, därav 4000 skåpbilar,

brandbilar, ambulanser och andra större enheter.

Källa: Motormän i Gävleborg, Allan Synnermark 1985).

 

År 1962 gick företaget i konkurs och övertogs då av Gävle motorfabrik som ägdes av bröderna

Åke och Enar Karlsson.

 

 Jan Carlsson demonstrerar bakgavellyft, 70-tal             Fotograf: okänd

 

 Brandbil 40-tal                                                               Fotograf: okänd

 

Brandbil för leverans till Skutskär 1949. (Källa: Reimon Wahlman, Valbo muntl)


 

 

 Fabrikslänga byggd på 60-talet                                              Foto Sten Hillman

 

Fabrikslängan i den västra delen av området mot Gavleån, byggdes i mitten av 60-talet.

Anledningen var bl.a. att måleriverkstaden behövde nya lokaler för att uppfylla kraven på en

god arbetsmiljö. Måleriet låg tidigare i huset som skymtar till höger i bild.


 Verkstad, matsal och kontor uppfört 1980                                                          Foto Sten Hillman

 

Efter branden 1980 uppfördes nya lokaler i den norra delen av området. I den lägre

byggnaden till höger i bild, inrymdes kontor, matsal och omklädningsrum. Den stora

byggnaden användes som verkstadslokal.

 

Fabrikslokalerna som förstördes vid branden låg delvis på den grå betongplattan i mitten av

bildens övre del.

 

 

 
Ambulanser

 

Ett stort antal ambulanser tillverkades under många år vid fabriken i Valbo. Ambulanserna

beställdes av landstingen. Varje sjukhus hade speciella önskemål beträffande detaljerna i

utformning och utrustning, vilket gjorde att varje ambulans blev unik. Ambulanserna byggdes

oftast på Ford eller Dodgechassi. (Källa: Reimon Wahlman, Valbo muntligt).

 

  Ambulans modell tidigt 50-tal                                                                             Fotograf okänd

 

 

 Ambulans 1965                                                                 Fotograf okänd


 

 Ambulansinredning modell 1965                                                Fotograf okänd

 

Den vita stolpen bakom båren till vänster är den s.k. ”tredje mannen”. Stolpen hade formen av

en skena som fälldes rakt bakåt. När båren burits fram till ambulansen ställde främre bäraren

ner sin del på skenan, och kunde sedan hjälpa till att från sidan skjuta in båren i bilen.

Uppfinningen gjordes av en förman som hette Holmberg.

(Källa: Reimon Wahlman, muntligt).

 

 Ambulanser för leverans till Uppsala                                                                    Fotograf okänd


 

Lastbilar, bussar m.m.

 

Lastbilskarosser för olika ändamål tillverkades i stort antal vid fabriken i Valbo.

 

 Lastbilar för leverans till vägverket                     Foto: Annonsbyrå Malm AB

 

Till vägverket levererades bl.a. 150 lastbilar. Vid Valbofabriken byggdes flaket

och varningsljus m.m. monterades.

 

 Transportbuss                                           Fotograf okänd

 

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet levererades ett 40-tal s.k. ”kravallbussar” till

polismyndigheten. Vid fabriken i Valbo gjordes inredningen samt modifiering av sidorutor.


 

 Willysjeepar till Vattenfall, 50-tal                                                                    Foto. Carl Larsson

 

Jeeparna användes som servicefordon vid vattenfalls anläggningar. Vid Valbofabriken

byggdes hytten och bagageutrymmet för serviceutrusning.

 

  Bilar levererade för påbyggnad, 80-tal                                                        Fotograf okänd


 

 TV-buss, slutet av 50-talet                                                             Foto: Bo Arrhed Stockholm

 

Ett antal bussar för tv- produktion inreddes för Sveriges Radio vid fabriken i Valbo. Dåtidens

utrustning  var mycket utrymmeskrävande. Bussarna användes även som ”sminkbussar” vid

produktioner i fält.

 

Vid fabriken inreddes även ett antal ”spaningsbussar” som levererades till SÄPO. Bl. a.

monterades hydrauliska ben innanför varje hjul. Benen kunde fällas ner när bussen stod

uppställd för spaning, vilket gjorde att bussen stod helt stilla även om ”spanarna” rörde sig

inne i bussen.

(Källa: Reimon Wahlman muntl)


 Datatrailern                                                                                                                 Fotograf: okänd

 

Under slutet av 80-talet startade AMU Gävleborg en ambulerande utbildning i ämnet

datateknik. För ändamålet inreddes en trailer vid fabriken i Valbo. Utbildningen riktade sig

främst till företag på olika orter i Gävleborg, där trailern gjorde uppehåll på några dagar, för

att sedan fortsätta till nästa ställe.

(Källa: Lennart Ahlenius, Gävle muntl.)

 

 Interiör Datatrailern                                                                                                  Fotograf: okänd


 

 Demonstrationsbil Nokia                                                                                   Fotograf: okänd

 

Lastbilen inreddes vid fabriken i Valbo som ambulerande demonstrationsbil för Nokia

mobiltelefoner i början av 80-talet.

 

 Interiör från demonstrationsbil                                                                       Fotograf: okänd


 

 Trafikmätningsbilar 80-tal                                                                                       Fotograf: okänd

 

Ett stort antal trafikmätningsbilar inreddes för vägverkets räkning vid Valbofabriken i början

av 80-talet. Mätutrustningen var omfattande och krävde en del service.

 

 Reimon Wahlman och Veine Hansson                            Foto: Sten Hillman

 

Två arbetskamrater som har mycket att berätta om Valbo Verkstads AB och Gävle

motorfabrik. Reimon arbetade vid fabriken mellan 1949 och 1988 och Veine arbetade mellan

1956 och 1961.


       Reklambroschyr Carsson AB

 

Carson AB var ett bolag som ägdes av Gävle motorfabrik och bedrev verksamhet vid

Valbofabriken under ett par år i början av 1980-talet.


 

 Östra fabriken 2007                                                                                         Foto: Sten Hillman

 

Östra fabriken, som låg ca: 300 meter öster om den gamla var ursprungligen Jonsveds

tråddrageri. Här tillverkades brandsläckaren Tempus. Vid ett tillfälle byggdes en ”lina” för

 inredning av 400 bilar till Televerket. (Källa: Reimon Wahlman, muntl.)
 

 Fabriksområdet 2007                                                                                  Foto: Sten Hillman

 

Efter att fabriken lades ner år 1988, har ett antal mindre företag bedrivit verksamhet av

skiftande slag lokalerna.

 

Hösten 2007 är planerna i full gång med att förvandla det gamla industriområdet till

bostadsområde. Efter mer än 100 år med verksamheter som tjärfabrik, tegelbruk och

karosserifabrik m.m. förvandlas det gamla industriområdet till bostadsområde med exklusiva

bostäder, vackert belägna vid en krök av Gavleån i Valbo.


 

Historien om en lastbil

 

I mars 1936 reste August Berggren från Järbo till Stockholm för att hämta en lastbil som

beställts av hans företag Norrlands vaddfabrik AB i Järbo. Vaddfabriken hade startats av hans

far Anders Berggren år 1900 och man tillverkade fönstervadd, tätningslister,

stoppningsmaterial till möbler m.m. De lokala transporterna hade genomförts med häst och

vagn, men nu var det dags att köpa en lastbil. Bilen var en Chevrolet LD 131”S årsmodell

1936.

 

Bilen importerades av General Motors Nordiska AB och kom med båt till Stockholm. Den

levererades som ”halvfabrikat” med motorhuv, framskärmar, ratt, växelspak och underrede.

August körde bilen från Stockholm till Valbo, sittande på en bräda som låg på bensintanken.

Vägen mellan Stockholm och Gävle bestod vid den här tiden mestadels av krokig grusväg.

Det är oklart om August körde hela sträckan samma dag, eller om han övernattade efter

vägen, men bilen levererades till Valbo Verkstads AB i Valbo. Här byggdes hytt och flak med

ämmar enligt ägarens önskemål. Bilen togs i trafik den 23 mars 1936 och fick

registreringsnummer X 4183. Numera har bilen en EU-skylt med reg. nr. TSL 679 men den

gamla skylten får sitta kvar som kuriosa.

 

  Chevrolet 1936 med nuvarande ägare Anders Berggren       Foto Claes Bengtsson

 

Bilen användes främst för lokala transporter, bl.a. fraktades bomullsbalar från

järnvägsstationen till fabriken och spån till värmepannan från näraliggande sågar på orten.

Ibland kunde det bli någon resa till Gävle.

 

Idag, 71 år och 7000 mil senare rullar bilen fortfarande, men nu på vägarna i Valbo med

omnejd. Det är småtransporter för privata ändamål.

(Källa: Anders Berggren Valbo muntl.)


 

 Ryggstödet med ”objektnummer”                                           Foto  Claes Bengtsson

 

Hytt och dörrar består av träkonstruktioner som klätts med plåt. Även sätet som vilar på en

träram runt bensintanken och ryggstödet består av träramar som klätts med läder.

På träramen till ryggstödet har karossbyggaren skrivit Chevrolet Nr 604. Troligen är det bil

nr. 604 som tillverkats på Chevroletchassi vid fabriken i Valbo.

 

 Sätet med ”objektnummer”                                                 Foto Claes Bengtsson


 

 Originalskylt                                                       Foto Claes Bengtsson

 

 

 En 71-årig skönhet                                                                               Foto Sten Hillman


 

 Del av  ”instrumentbrädan”                                                                                  Foto Sten Hillman

 

 

 

                                                                          

   Foto Claes Bengtsson

 

I alla karosser som tillverkades vid fabriken monterades en skylt med fabrikens namn och

telefonnummer.

 

 

Vid f. d. Valbo Verkstads AB                                                           Foto Sten Hillman

 

 

Huset till höger i bild är det som finns kvar från Valbo Verkstads AB. Det grå huset i

bakgrunden byggdes i mitten av 60-talet.

 

 

                                                                Foto Sten Hillman

 

Ibland visar Anders Berggren sin Chevrolet på utställningar för veteranbilar. Då får en del

tidsenlig kuriosa följa med på flaket. Här är det flaskor och transportbackar från Öby bryggeri

i Valbo och mineralvattenfabriken Gevalia som låg på Västra vägen i Gävle.

 

 
Källförteckning

 

Tryckta källor

 

Allan Synnermark, Motormän i Gävleborg, bilpionjärer Winbergs förlag 1985

 

Elisabeth Ålenius, Jan Karlsson och Kicki Flack, bilder samt diverse reklammaterial från fabriken.

 

Muntliga källor

 

Reimon Wahlman, Veine Hansson, Anders Berggren och Lennart Ahlenius

 

 

-------------------------------------------------

Tillbaka  

Webbversionen av   Sten Hillmans material   är sammanställt   av Lisse-Lotte Danielson

 

Gå till Gävledragets Startsida           Senast uppdaterad:  2013-03-02