Tillbaka    Senast uppdaterad: 

Gävledraget presenterar: 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

Del XXII - ÅKE ULFSPARRE  (1635-1701).

 

 LANDSHÖVDING 1680-1687

"HAN HADE TJÄNT sig med tapperhet upp, alla grader igenom", sades det, då Åke Ulfsparre, som överste vid Jemtlands Fältjägarregemente och till detta anslutna Dragonskvadroner, blev utsedd att vara vice landshövding över "Gefleborg och WesterNorrland" längre tider mellan åren 1680 och 1687, då de ordinarie landshövdingarna fått andra uppdrag.

 

Fejden i de nordliga bygderna skulle upphöra med freden i Lund 1679, varigenom Danmarks sista försök att återknyta de förlorade områdena med Norge definitivt avvärjdes. Men ännu 1680 (i boken står "felaktigt"? 1780)hade Ulfsparre känning med de norska trupper som angrep den tidigare uppbyggda "Skantzen" i Jämtland. . Han hade då med sig hundra svenskar och tusen finnar. Han stannade vid Brunflo och tog sig sedermera över till Frösön där han mestadels bodde.

 

Länets angelägenheter skötte han ofta genom brev och budskickningar till och från "Cammereraren Bryngel Blanck i landskontoret". Ett par skrivelser från Ulfsparre rörande kronotionden finnes ännu bevarade.

 

Han var med om att förbereda och ordna Carl XI:s färd genom Härjedalen och Jämtland upp mot norska gränsen och fick av kungen mycket erkännande för sina anordningar, som trots de stora svårigheter som terrängen och transporterna erbjöd, voro till kungens fulla belåtenhet.

 

Ulfsparre grundade Frösö Trivialskola och främjade den på allt sätt under sin tid i Jämtland. Han lät över sin bänk i Frösö kyrka uppsätta sitt och sin andra hustru Maria Elisabet Falkenbergs vapen, vilka länge funnes där, väl bibehållna. För sin dotter Hedvig höll han 1685 på Frösö Kungsgård bröllop med löjtnanten, sedermera översten Carl Gustaf Hammarskjöld vid Jämtlandsregementet, "i närvaro af en mycket fin församling", så som det står i en gammal skrift.

 

Åke Ulfsparre blev sedermera landshövding i Kronobergs län. Han var gift tre gånger, först med Christina Stake, sedan med Maria Elisabet Falkenberg och sist med Anna Elisabet Posse. Hans namn ses ännu på klockan i Jonsbergs kyrka. Han gravsattes i Häradshammars kyrka.

Porträttet är målat av okänd konstnär. S. P. A.

 

 

Fortsättning följer....

Gå till samtliga avsnitt!

 

------------------------------     

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

      

Gå till Gävledragets Startsida  

 

Senast uppdaterad:  2012-05-19

Tillbaka