Tillbaka       Gå till  Startsidan   Senast uppdaterad:  2011-11-23>

Gävledraget berättar om:

VAD SOM HÄNDER MED STRANDGÅRDEN

 

Publicerad i Arbetarbladet 22 april 2010,

 Uppdaterad 23 april 2010

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1976088-agaren-vill-riva-strandgarden

 

 Foto: Catharina Sandström

Ägaren vill riva Strandgården

Gävle Den anrika restaurangbyggnaden Strandgården i Bönan kan rivas. Det vill i alla fall den nuvarande ägaren som har ansökt om bygglov för att riva restaurangbyggnaden.

På tomten finns ett befintligt bostadshus som föreslås vara kvar. Restaurangbyggnaden vill ägaren ersätta med ett parhus. Tjänstemännen på Bygg- och miljö föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget.

Strandgården var familjeägt sedan 1960-talet när det såldes 2006 till BK förvaltnings AB. Ett år senare, hösten 2007, såldes Strandgården till byggaren Henrik Hillman, med renovering av vindslägenheter i Stockholm som specialitet.

---------------------------------------------------------------

 Publicerad  i Arbetarbladet 3 februari 2011

 http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2718327-strandgarden-far-rivas

 

Strandgården får rivas

 

 Foto: Catharina Sandström

Den anrika restaurangen Strandgården i Bönan får rivas. Det anges i kommunens nya detaljplan för tomten.
Ägaren Henrik Hillman vill bygga ett nytt parhus, men måste bevara uthusen.

Henrik Hillman, som har ägt Strandgården sedan 2007, vill riva den gamla restaurangen och bygga ett parhus. Platsen i Bönan är av riksintresse och några byggnader är kulturhistoriskt intressanta. Därför har kommunen på inrådan av länsstyrelsen gjort en detaljplan som anger vad som får göras på tomten.

Strandgården får rivas. Huvudbyggnaden har byggts om så många gånger att det inte har något kulturhistoriskt värde längre. Däremot är de tre små husen på tomten värda att bevara.

På platsen där Strandgården står i dag får ägaren bygga ett nytt bostadshus, ett parhus i trä. Det får vara två våningar och maximalt sju meter högt och utformningen ska göras så att det smälter in med annan bebyggelse i området.

– Arkitekten får anpassa det så gott han kan. De andra husen vill vi gärna behålla som de är, men de kanske behöver renoveras lite, säger Henrik Hillman.

I planen ges även byggrätt för en tillbyggnad av befintlig tjänstebostad, en dubbelcarport eller garage och ett gemensamt uthus, tänkt att innehålla relax och bastu, på östra sidan ned mot vattnet.

Detaljplanen ställs nu ut i en månad. Då har berörd allmänhet och myndigheter möjlighet att komma med synpunkter. Förslaget går sedan vidare till politikerna i byggnads- och miljönämnden för beslut.

 

BÖNAN 4:6 STRANDGÅRDEN (PDF-FIL)

 

Fd tjänstebostad

Gästhus/Strandhus

Huvudbyggnaden restaurang Strandgården

Litet gårdshus

 Gävledragets Startsida      Sammanställt av  Lisse-Lotte Danielson -  lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka