Tillbaka 

PUGs program våren 2009.

PUGs program hösten 2008. 

PUGs program våren 2008.

Dags för Jenny Björklund.:

PUGs föreläsning 2009-04-16.

Frihet, jämlikhet, systerskap. Kärleken i Agnes von Krusenstjernas "Fröknarna von Pahlen"
Jenny Björklund; fil dr i litteraturvetenskap


 

Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna är Gävles enda rikskända författare som bodde i Gävle mellan 1902 – 1909. Agnes skrev bl a en bok om Gävle  kallad Ramstaden då hon ansåg att den bestod av fyrkantiga ramar som hade skapats  efter Gävlebranden 1869. Hon skrev också tre böcker om Tonys läroår vilka också har Gävle som bakgrund.

Agnes var mycket produktiv trots att hon led av sinnessjukdom, vilket resulterade i att hon tillbringade mycket tid på mentalsjukhus.

     

Hennes andra romanserie Fröknarna von Pahlen är en romansvit i sju delar som utkom mellan åren 1930 – 1935. De olika delarna heter Den blå rullgardinen, Kvinnogatan, Höstens skuggor, Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered och Av samma blod. Romansvitens två huvudkaraktärer heter Petra och Angela von Pahlen och genom de sju böckerna får vi följa dessa två kvinnor och fler medlemmar ur ätten von Pahlen och även andra människor som har anknytning till dem. Romansviten skapade med sina öppna sexuella skildringar  stor kontrovers i Sverige då de sju böckerna innehöll samlagsskildringar och incestmotiv. Detta ledde till vad som kom att kallas Krusenstjernafejden, eller von Pahlenfejden.

Krusenstjernafejden pågick under två år (1933-1935) och var en allmän kamp om litteraturens och diktningens relation gentemot de etiska och moraliska normerna som var gällande i dåtidens samhälle. I konflikten hade von Krusenstjerna bland annat stöd av diktarna Eyvind Johnson, Johannes Edfelt, Elmer Diktonius och inte minst Karin Boye, som drog paralleller till den censur som rådde mot viss litteratur i Nazityskland. Von Krusenstjerna hade också stöd av journalisten och liberalen Torgny Segerstedt. Von Krusenstjernafejden nådde sin klimax 1935 på den diktarkonferens som hölls i Sigtuna, där ett av diskussionämnena var diktning och moral. En central aspekt i fejden som helhet var kvinnors rättighet att verbalt uttrycka sig fritt och kampen kring en friare sexualmoral.

Agnes böcker har idag fått stark renässans bland yngre litteraturvetare.

Fröknarna von Pahlen är en romansvit i sju delar som kom ut vid 2 olika tidpunkter. Från början släpptes endast de tre första delarna då de övriga fyra ansågs innehålla ett osedligt leverne med samlagsskildringar och incestmotiv.

Sammanfattning av Agnes böcker om fröknarna von Pahlen:

1)  Agnes ansåg att den ideala kärleken blev möjlig genom sitt avgränsande, sitt överskridande och sin upplösning från den då rådande samtida kulturen.

2)  Angela och Agda beskrivs i vackra termer som änglar vilka förmedlar ömhet med naturlighet, friskhet, godhet, jämlikhet, systerskap och frihet. Här beskrivs relationen som en gemensam enhet med orden de, deras...

3)  Homosexuella män ansåg Agnes var löjeväckande tillgjorda och mycket mer feminina än de flesta kvinnor.

4) Heterosexuella män kände sina beskyddarinstinkter hotade då den rollen övertogs av kvinnor som Angela och Agda. Agnes beskrev en relation mellan olika kön bestående av separata, enskilda individer. Kvinnans utveckling begränsades av den borgerliga familjen.

5) Bell von Wenden beskrevs som ett onormalt monster med dunkla drifter, till 100% lesbisk med ”dålig” kvinnlig homosexualitet som både äcklade och fruktades av männen. Bell representerade allt det farliga och sjukliga då hon  dels stötte bort männen och dels drog till sig kvinnorna.

 

  Agnes von Krusenstjerna-sällskapets ordförande Anita Runvald.

Länsbiblioteket i X län - Krusenstjernarummet invigt.

Klicka på bilderna med blåa ramar för att förstora dem .... och på Pilen       Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa bild.

       

       

       

     

 Som vanligt en "Hjärtlig" avtackning!

 

Övriga länkar att studera på egen hand:

Agnes von Krusenstjernasällskapet.

Ytterligare en intressant länk.

Här presenteras två pigga pensionärer som dels inväntar egen e-postadress (Anna-Nora Julander t.v.)

och dels redan har e-postadress (Margareta Neuman-Vestberg).

 

Hånad, skandaliserad - och fantastisk!

------------------------------------------------------------------------

Sammanställt och fotat av Lisse-Lotte Danielson.

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-08-23