Gävledraget.

länkar till Arbetarbladet!

Gerda till sjöss med passagerare 13 juni 2006
 
Nu är briggen Gerda ett riktigt passagerarfartyg!
Tisdagens jungfrutur med passagerare ombord, ett 70-tal Arbetarbladsläsare som dragit vinstlotten, inleddes lite tvekande i den hårda nordostvinden.
Klicka nedan för att se videon

och sätt på högtalarna

Men snart gick Gerda för motor mot Yttre fjärden, med Karsten Hedlund som kapten, ledsagad av berättelser om fartyg och hamnmiljöer från Gävles sjöfartsorakel, Ingvar Henricson.
   Utanför Engesberg äntrades fockmasten av premiärbesättningens yngste man, 20-årige matrosen August Jansson, som såg till att seglen blev ordentligt satta. August från Roslagen är en av sjömännen som hyrts in för att tillfredsställa Sjöfartsverkets stränga krav på säkerhet och yrkeskunnande under sommarens Gerda-turer.
   Gerda går på dags- och kvällsturer i Gävlefarvatten fram till i mitten av juli. Då inleds säsongens långresa där den stora seglarträffen i Rostock är målet.    

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2006-06-18