Gävledraget presenterar:

Gävledragets värd är Lill.

FRITT FOKUS
En serie lunchsamtal på Konstcentrum

Integration/integritet

Onsdag 4 oktober kl 12.15 - 13.00
Konstcentrum/Furusalen

Dokumentärfilmaren och musikern Israel Benavides kommer till Konstcentrum för
att samtala om sina erfarenheter av att som politiskt flyktingbarn från El
Salvador bli en del av Sverige och Gävle 

Sedan murens fall 1989 har västvärlden varit tvungen att konfronteras med en
verklighet där ont och gott inte längre låter sig definieras enligt den
förenklade modellen öst/väst. Händelserna den 11 september 2001 har inneburit
att motsättningarna ökat alltmer i hela världen. Idag pågår diskussioner som
handlar om utformandet av vår identitet i många olika sammanhang och på olika
nivåer, både lokalt och globalt. Med utgångspunkt i Israel Benavides egna
erfarenheter av att ha invandrat till Gävle är samtalet ett försök att närma
sig komplexa termer som bl a integration, segregation och rasism.
Fri entré. Välkomna! 

Inta gärna din lunch alltmedan du lyssnar eller deltar i samtalet.
Goda mackor, sallader och hembakta kakor finns att köpa i Kafé Spegeln.
Gävle Konstcentrum
Kungsbäcksvägen 32
Buss 15, hållplats Silvanum
Tel 026 17 94 24
www.gavle.se/konstcentrum
Öppettider: tis-fre 12-17,lör-sön 12-16
Kafé Spegeln: mån- fre 10-16, lör-sön 12-16
Konstcentrum ingår i Kultur & Fritid - Gävle kommun
Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2006-09-29