Tillbaka 

PUGs program våren 2009.

PUGs program hösten 2008. 

PUGs program våren 2008.

Margareta Attius Sohlman berättar:

PUGs föreläsning 2009-01-29 om Ikonernas värld.

  Margareta; författare och forskare i slavisk-ortodox kulturhistoria har gett ut

en gudabenådad bok!    (se artikel i Gefle Dagblad)

       

Grekisk-ortodox ikonografi

                                      

Frälsaren Pantokrator - kristusikoner       Lukas målar gudsmodern.

                                                  

                                                               Ömhetens gudsmoder

                         

                Frälsaren i sin härlighet        Den gammaltestamentliga treenigheten  

                 

                                  Gud vare med er! 

   En innerlig avtackning för ett fantastiskt pedagogiskt föredrag..... 

--------------------------------------------------------------------------

Fotograferat och sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson.

Gå till Gävledragets Startsida      Senast uppdaterad:  2009-03-31

Tillbaka