Tillbaka  Gävledragets Medlemsdagbok 2009 - Del 7.   

Gävledraget presenterar Dan Lorén!

PUGs program hösten 2009.

PUGs föreläsning 2009-09-24.    

Inledning med Årsmöte

Göran Severin och Kerstin Westlund genomför ett elegant Årsmöte enligt konstens alla regler.

       

  Sonja och Lars Ottosson får representera den förväntansfulla publiken.

    Dagens föredragshållare Anna Forsberg; antikvarie vid Länsmuseet Gävleborg blev tyvärr sjuk och ersattes, trots enbart 2 timmars varsel, med 1:e Antikvarie  Dan Lorén som på ett lysande och medryckande sätt kåserar kring Fotografins historia och Länsmuseets bildsamlingar.

(Klicka på nedanstående bilder .... och på Pilen Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa bild i större format.)

OBS även länkarna vid sidan av bilderna för ytterligare info!

  Camera obscura.

  Världens första fotografi 1826.      Louis Daguerre   hade stora problem med att få bilden att fastna.

  Constanze Mozart fotograferades redan 1840.

The Wonderful World of Early Photography

  Han var en av de allra första som fotograferades.

 

 Den svenske fotografen Nils Strindberg.

       

           

   Från början måste all utrustning packas ned vid fotografering ute på fältet.

Maurice Chevilliard, var en fransk uppvisningsflygare som turnerade runt med sin Farman HF.23. De tre bilderna  i reportaget är tagna under hans Sverigeturné 1913.

André-Adolphe-Eugène Disdéri   kunde ta 18 bilder på bara en plåt.   

Disderis bilder.

  Läs om Amanda Gussander.

 Gävle stads spårvägar

       

     

--------------------------------------------

  Gävlefotografen K A Sjöbergs bilder från branden har kallats för det första verkliga fotoreportaget kring en större olycka i vårt land.

--------------------------------------------

Arv från Hovfotograf Carl Larssons Fotosamling.

Läs om detta här!    

     

--------------------------------------------

Se även: 

Gustaf Reimers porträttsamling    Wilhelm Lindebergs porträttsamling   
Flygfotosamlingen    Vykortsamlingen    Mårten Sjöbecks fotosamling    Äldre fotografisamlingen        Albumsamlingen

Elis Erikssons fotosamling    Per Lindbergs fotosamling    Redaktör P W Hägers fotosamling

Vårt länsmuseum har fantastiska klenoder ........

--------------------------------------------

Övriga bilder presenteras ej på ett strukturerat sätt men är ändå mycket intressanta gamla Gävlebilder

        

       

       

           

          

Carl Larssons ateljé vid sekelskiftet 1900. Många anställda i ateljén behövdes, bland annat för det tidsödande retuscheringsarbetet av porträtten. En konstnär med staffli står mitt i bilden. Carl Larsson själv sitter längst till höger. Adressen är Nygatan 34.
 

    

       

     

     

 

         

Foton Carl Larssons ateljéer © Länsmuseet Gävleborg

Tack Dan för en fantastiskt spännande resa bakåt i tiden!

------------------------------------------

 Avslutningsvis avtackas Kerstin Jacobsson med blommor och stor kram för allt nedlagt arbete inom PUGs styrelse.

       

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson

------------------------------------------------------------------

       Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2009-09-25

Tillbaka  Gävledragets Medlemsdagbok 2009 - Del 7.