Gävledragets presentation av:

 

Kvinnofrukost 2006-11-18.  - Frälsarkransen - Livets pärlor!

Som vanligt var Betlehemskyrkans Kvinnofrukost oerhört fängslande med många besökare. Gävledraget var självklart på plats. Denna gång fick vi träffa Monica Sjölund från Sandviken, som bl a arbetar med Naturmedicinsk mottagning. Hon berättade att Martin Lönnebo, yngst av 8 syskon, vid 7 års ålder visade tecken på att vara ett ”annorlunda” barn genom att ofta ligga i gräset och filosofera över ett timotejstrå. Att han redan som barn fick en slags ”gudsupplevelse” vid havet.

På sensommar 1995 hade Martin Lönnebo nyligen pensionerats från sin tjänst som Biskop i Linköpings Stift och reste till Grekland för att båtluffa, läsa, och ha roligt. Men så kom där en storm, en alldeles för tidig höststorm, och tvingade båten till hamn. Ön han hamnade på var liten, 47 invånare inklusive byns präst. Han fick tag på ett litet rum, och i det rummet skissade han fram Frälsarkransen. Den består av Arton pärlor. Tolv runda, sex avlånga. Varje pärla bär sin egen mening och fråga. Tillsammans stakar de ut livets väg, den snåriga, arbetsamma, som tar oss genom öken och natten, men också den som leder till bekymmerslöshetens ängar och den stora kärleken.

 

1) Guldpärlan för tankarna till Gud. Vad gud symboliserar hos varje människa är mycket individuellt. Personligen tror jag det är det goda som vi alla har inom oss och som är mer eller mindre utvecklat. Vårt samvete, vår EGEN  känsla för vad som är rätt eller orätt,  - ”kärleken” för att beskriva det med ett enda ord samt tolerans både mot oss själva och allt levande omkring oss.

- ”du och jag - Gud” eller som Emil säger ”du och jag - Albert”…..

 

2) Den andra pärlan är Tystnadspärlan. Vi behöver lugn, tystnad och ro, inte minst i dagens samhälle då det ständigt är brus och rörelse omkring oss. Vi behöver gå in i oss själva och meditera för att känna oss avspända och trygga. Sex avlånga pärlor manar till tystnad. En möjlighet att stänga av det som stör. När vi närmar oss det eviga är vi på en plats där orden inte behövs. Ibland är det bäst med tankar då ord ofta ofrivilligt kan såra…

 

3) Som nummer tre kommer JAG-pärlan av pärlemor (hos Gud i tystnaden med mig själv). För att bli en ädel liten pärla och kunna se ljuset i tunneln.

 

4) Den fjärde är omvändelsepärlan – Doppärlan. Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig för sent.

 

5) Ökenpärlan, den sandbruna pärlan symboliserar motgångar, stunder då livet ter sig som en öken. Men att acceptera svårigheter är ett steg mot att besegra dem. Det gäller att hitta vår inre tystnad, att bara få vara, bara finnas till utan krav.

 

6) Den blå vackra pärlan symboliserar Bekymmerslöshetspärlan. Vi måste få vara bekymmerslösa åtminstone en stund varje dag – att befinna sig i nådens hav. Vi måste ibland kunna tänka bort vår dagliga oro och bara njuta av det som vi fortfarande har kvar. Njut av naturen och de människor som tycker om dig…!

 

Monica avslutade med en mycket vacker dikt som bl a innehöll strofen ”Själv buren orkar jag bära andra”!

 

Vill ni läsa mer, klicka på Frälsarkransen/Livets pärlor! Tack Monica för din lugna röst, din inlevelse och din förmåga att totalt fånga vårt intresse. /Lotta

 

Nästa Kvinnofrukost kommer lördag den 17 februari 2007, "Språket är mitt arbete", Författaren Ylva Eggehorn berättar.

 

Gå till Gävledragets Startsida  

 

Senast uppdaterad:  2006-11-20