Tillbaka  

Gå till  Startsidan   Senast uppdaterad:  2013-11-01

    Gävledraget   presenterar    Viktiga   Gävlesläkter - 
dags   för   familjen   Kröger  på 1600-talet - del 1..

Se även

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

Släkten Folcker i Gävle

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker "Gefle och dess slägter".

  Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.

Skulpturen av honom. 

   349. Folckers släktschema.   57. Släktschema för Kröger.  Dubbelklicka för att få bilderna extra stora.

 

Släkten Folcker spelade länge en stor roll i Gävle. Dess stamfader var just Jöran Pehrsson Folcker (d. 1678) som var råd- och handelsman i Gefle.

    gift 1) med Elisabet Danielsdotter Kröger.

 

    gift 2) med Lars Hallenius änka Brita Åkesdotter (dotter till borgmästare Åke Hansson i Hudiksvall). Brita hade en son med Lars, Jonas Larsson Hallenius, borgare och handlare i Gävle 1658

 

   364. Lars Hallenius Brita Åkesdotter.

 

Av allt att döma är Jöran Persson Folckers av Sehlberg uppräknade första åtta

barn från hans gifte med Elisabet Kröger, hon dör troligen ca 1639.

Folckers barn med namn Engla, Sara, Margareta, Elisabet kommer från

Krögersläkten. Engla låter döpa ett barn till Elisabet, uppkallad efter

barnets mormor Elisabet K.

Jöran P Folcker och Brita Åkesdotter gifte sig 1642 och de första åtta barnen

tycks med hänsyn till namngivning, årtal för resp giften, mm vara födda i

första giftet. Första barnet med

med Brita Åkesdotter tycks vara Åke som gifter sig 1667 och troligen född ca

1643. Om Brita Åkesdotters far borgmästaren i Hudiksvall se Släktforskarnas

årsbok 1999 "Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680" av Thomas

Sverker.

Vänlig hälsning

Göran Svensson

gsve@telia.com

 

Jöran Folcker och hans andra fru, Brita Åkesdotter, har fått ett ståtligt minnesmärke i ett epitafium i Heliga Trefaldighetskyrkan, olyckligtvis ofördelaktigt placerat bakom predikstolen. Det är skuret i trä och målat i guld, silver och ljusa glada färger. Mellan två pelare, omslingrade av vinlöv och druvklasar, framträda reliefer, som föreställer Evas skapelse, syndafallet, de första människornas utdrivande ur paradiset och framför allt korsfästelsen, som upptar den största platsen. Under den senare sitter en oljemålning på väv, föreställande familjen på knä inför den återuppståndne Kristus. Där ser vi nu Jöran Folcker och Brita Åkesdotter omgivna av ej mindre än tretton barn, av vilka dock flera i mannens första gifte. Epitafiet uppsattes 1678, samma år som Folcker dog. Det är i och för sig ingenting ovanligt. Epitafier av detta slag finns litet varstans i Sveriges kyrkor, men i Gävle är en dylik familjetavla alldeles ensamstående. Den är ingalunda något konstens mästerverk. Barnen har träffande beskrivits på följande sätt: ”Alla dessa uppradade gossar och flickor är lika varandra som bär. De står alla med lydigt knäppta händer lika ordentligt och slätt klädda, de små manfolken med brunröda peruker och de små kvinnfolken med ljust, kammat hår”.  Häremot kan bara invändas, att ”de små manfolken” säkert inte hade peruk utan eget hår. Intresset koncentrerar sig emellertid på föräldrarna, som med rätta intaga de främsta platserna på tavlan, båda klädda i tidens svarta och vita dräkter. Man ser här en gävleköpman med sina grånade lockar och mäktig och rättrådig, men på samma gång har han en viss humoristisk glimt i ögonen, och hyn verkar ungdomlig. Hans fru är den sannskyldiga borgarmatronan, centrum i ett stort hushåll. Hon ser lugn, rättfram och omtänksam ut. Man tycker sig höra, hur en nyckelknippa skramlar vid hennes sida, och hur hon med myndig stämma utdelar order till husets talrika tjänstfolk. Och till hennes bestyr hörde inte bara huset i egentlig mening, vad vi kallar våningen, utan också uppsikten över täppan eller kålsängen och ladugården och vad därtill hörde, ty på 1600-talet och ännu långt fram hade praktiskt taget varje borgare sin ladugård, som inte alltid låg mot en bakgata.  Om svinvallning och stanken från gödselhögarna har protokollen också mycket att berätta.

 Epitafium.

Jöran Pehrsson Folckers 13 barn var:

1)    Margareta Jöransdotter Folcker (1625-1705) g.m. Jeremias Elis, borgmästare i Gefle 7 maj 1959, d. 30/12 1668. Jeremias var syster till Dordin Elis gift med bråkstaken Jon Jonsson Behm.

 

       Dordin Elis.

 49. Jeremias Elis - Margareta Jöransdotter Folcker.      50. Jeremias Elis.

 

Margareta var alltså svägerska till Jon/Jonas Behm och mor till borgmästaren Lorens Elis.

 

2)    Daniel Folcker.

 

3)    Anna Jöransdotter Folcker (1634-1695). G.1) m. Johan Anthelius, ( -1673). De hade 3 söner och 3 döttrar. G. 2) 1673 m. professor Petter Holm (d. 1688), som förut var gift med Barbara Medrea(?) med vilken han hade 2 söner. En av dem fick i sin tur sonen Carl Holm som var akademie.med. i Uppsala.

 

4)    Elisabeth Folcker, g. 1662 m. handlande i Stockholm, David Wolcker Studiosus 1646. Därefter handlande i Stocholm. Gift i Västerås 1662 med Elisabeth Folcke.

546. David_Wolcker_Elisabeth_Folcker.

    5)    Helena Folcker, g.m. Jöran Jonsson.

 

6)    Sara Folcker g.m. Pehr Johansson.

 

7)    Engla Folcker, g.m. Nils Simonsson Wolimhaus, den förste kände apotekaren i Gävle, senare borgare i Uppsala. Han flyttade 1659 till Uppsala för att överta faderns apotek som han sedan sålde 1663. Kallades därefter för handlare och borgare i Uppsala.

 

8)    Maria Folcker, g. 14/8 1649 i Uppsala m. Erik Hansson Ångerman, som förut var gift med …?

 

Deras son Johan Upmark Rosenadler (1664-1743)var Skytteansk professor, lärd, kansliråd och statssekreterare och gift 1714 med Eva Schwede, dotter till professor Johannes Schwede och Brita Behm ( - 1755, dotter till assessor Albert Behm ( - 1679).  

 

 183.  Albrect Behms släktschema.

 

Brita var syster till Emanuel Swedenborgs mor Sara Behm  (1666- 1696) g.m. 1683 med biskop. Jesper. Svedberg (1653-1735)  och svägerska med ärkebiskop Erik Benzelius d.y. Paret fick sonen president Carl Albrekt Rosenadler (1717-1799) som var sonson till Brita Behm ovan. Saras och Britas farmor var Anna Danielsdotter Kröger som tillhörde Bureätten.

 

9)      Åke Folcker, handlande i Stockholm, g. 11/6 1664 med Catarina Ångerman, (råd- och handelsmann Erik Hansson Ångermans dotter och sin halvsysters styvdotter. (Se nr 8 Maria Folcker ovan).

 

   220. Åke Folcker - Catharina Wendela Maria Ehrenbergs släktshcema.

 

        Åke och Catharina Folckers dotter var Christina Folcker d. 1688.

 

10)  Jöran Folcker, f. i mars 1646 i Gefle. Blev student 1663 och dog i Uppsala 31/10 1672.

 

11)   Petter Folcker, f. i Gefle 7/5 1697 var råd- och handelsman. Gift med Barbro Bröms, borgmästare Carl Bröms dotter

 

      103. Barbro Bröms - Petter Folcker.

 

Petter blev den, som höll traditionerna uppe i Gävle. Han blev liksom fadern handelsman och senare rådman och var liksom fadern en betydande man.

Petter hade fartyget Fortuna samt Svanen. Den senare fördes av Per Larson Grel

Petter och Barbros 11 barn. (separat fil)

 

12)  Magdalena Folcker, dog ungefär omkring 1673.

 

13)  Hans Jöransson Folcker, for till sjöss, begav sig från Holland till Ostindien 1669 och hördes därefter ej av.

 

     352. Enbart Hans Jöransson Folcker.

Källor: Ur Gävle stads historia  sidor  268, 369, 370, 514, 761, 762, 763, 796,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gå till Gävledragets Startsida      Tolkat, sammanställt och länkat av  Lisse-Lotte Danielson -  lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka