Tillbaka     Senast uppdaterad:  2012-05-24
Free Web Counter Bernt Forsberg

Gävledraget rekommenderar: 

Bernt Forsberg     

 

 

From år 2012 fortsätter serien här:

 

 

Artiklar och Böcker

(Gå även till utgivna artiklar i Gefle Dagblad/Arbetarbladet.

  

1)    Utgivna böcker

 

2)    Publicerade artiklar

 

2)    Artiklar "på gång"

 

3)    Platser för publicerade artiklar

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Utgivna böcker:

                      Upsala-Gäfle Järnvägar                                                                                             Stenvalls Förlag 1995

                      Ångturbinlok                                                                                                             SJK Förlag 2001

            __________________________________________________________________

 

                      Publicerade artiklar:

    *                Lokomotivstallar och järnvägsverkstäder i Gävle                                                       TÅG 11/81

                      Vattentornet i Holmsveden                                                                                        TÅG  3/82

    *                Gävle Central, en berättelse i fem bilder                                                                     TÅG 10/82

    *                Snälltåg på Ostkustbanan i 1950-talets början                                                            Skenbladet 2/82

    *                Epilog i nytryck, Uppsala-Gäfle Järnvägar 1874-1924  OKBv 1983

                      Reguljära ångtåg i England 1984                                                                                Skenbladet 2/84

    *                Gävle Södra. Två bilder 55 år emellan                                                                       Skenbladet 2/85

    *                Lokstallstjänst i Gävle                                                                                                                         - ” -

    *                Gävle lokstallar före Järnvägsmuseum                                                                        SPÅR 1986

                      Snälltågsmachin nr. 75 GÖTA                                                                                   SPÅR 1986

    *                Lokrekryt på 1950-talet                                                                                            Skenbladet 1/86

    *                Gävle C, en station under omvandling i 1950-talet                                                      TÅG 10/87

    *                UGJ unika fyrcylinderlokomotiv litt. Bb                                                                      SPÅR 1987

    *                En meriterad bana, UGJ                                                                                            Skenbladet 1/87                     

    *                UGJ  ”Stortankar”, Sveriges största tanklokomotiv                                                    SPÅR 1988

    *                OKB under elektrifieringstiden                                                                                  Skenbladet 1-2/88

    *                Växlingstjänst på Gefle bangårdar                                                                             TÅG 5/89

                      Snälltågslokomotiv litt. F 1200, sjuttiofem år                                                             SPÅR 1989

    *                Salabanans sista, och enda, storhetstid                                                                      Skenbladet 1/89

    *                Fortkörningen på Salabanan                                                                                     Skenbladet 2/89

    *                Järnvägsmuseum i Gävle, kommunalt och nationellt...  GD 1990-02-22

                      NOHAB och ryssloken                                                                                            SPÅR 1991

                      Torvpulvereldning av lok                                                                                           SPÅR 1992

    *                På semester i min egen stad                                                                                       GD 1993-07-19

    *                Dieselväxelloken i Gävle                                                                                            SPÅR 1993

    *                Det lilla loket på Gävle Central                                                                                  GD 1994-09-07

                      Lokförare Uno Malmström, In Memoriam                                                                 Skenbladet 4/94

                      SJ elektrolok av typen H                                                                                           SPÅR 1994

    *                Det stora stationsbråket i Gefle                                                                                  GD 1995-06-06

    *                Gävle och de sju järnvägarna                                                                                     Hembygd Gävle 3/95

    *                Sveriges Järnvägsmuseum åttio år                                                                              SPÅR 1995

                      Baltiska utställningen i Malmö 1914                                                                           SPÅR 1995

                      Condensed Account                                                                                                  Back Track, Dec. 1995

    *                Om en kagge strömming i Gefle hamn ...                                                                    Hembygd Gävle 4/96

                      Svenska ånglok på utländska museibanor                                                                  SPÅR 1996

                      Tankar från en resa på Ostkustbanan                                                                        Skenbladet 4/96

    *                Bara spårvagnar och hästskjutsar i Gävle 1909                                                         GD 1997-04-03

    *                Ett minnesvärt litet hus                                                                                              Hembygd Gävle 6/97

    *                En lokförares liv  (Min far,Oscar Forsberg)                                                            TÅG 6/97

    *                Tankar från en tågresa  Gävle-Hässleholm                                                                Skenbladet 2/97

                      Ånglokens ”Blå band”,  Högfartsprov ...                                                                   SPÅR 1997

    *                B-lok jag minns                                                                                                        TÅG 3/98

                      Med sadelbunker och roterande luftförvärmare                                                         TÅG 4/99

    *                Pehr Murén och Gefle Dala Jernwäg                                                                         GD 1999-08-01

    *                Ångloket Lubbe                                                                                                       GD 1999-08-28

    *                Ishockeybanan vid Islandsplan                                                                                  Hembygd Gävle 10/99

    *                ”Lilla Tierp” - en grönskande idyll                                                                             Hembygd Gävle 11/99

    *                Historiska vägar                                                                                                       Hembygd Gävle 13/00

                      En G11 på Keighley & Worth Valley Railway                                                          TÅG 4/00

                      Belfast & Moosehead Lake Railway                                                                        TÅG 6-7/00

     *               Fortkörningen på Salabanan år 1950                                                                        TÅG 9/00

                      ZLSM, Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij                                                    TÅG 3/01

                      Op de Voetplaat van de Zweedse E2 1040                                                              Miljoenenlijn 49,  Maart 01

     *               Här fanns Sveriges längsta järnvägsbro                                                                     GD 2001-09-11

     *               De första ånghästarna i Gävle                                                                                   GD 2001-11-14

                      Svenska emigranter i brittiska kläder                                                                        TÅG 11/01

     *               Hamnspår                                                                                                               GD 2002-01-02

     *               Järnvägsverkstäderna vid Kaserngatan                                                                     GD 2002-02-04

                      Hull-Chelsea-Wakefield Steam Train                                                                       TÅG 4/02

     *               Sveriges vackraste ånglok                                                                                        GD 2002-07-17    

     *               När man åkte tåg till Furuvik                                                                                    GD 2002-08-04

     *               Järnvägen som invigdes två gånger                                                                           GD 2003-01-26

                      År 1829 fick man upp ångan                                                                                    GD 2003-01-29

     *               Tågolyckan i Oppalaby                                                                                            GD 2003-03-28

     *               Ostkustbanan                                                                                                           GD 2003-06-23

     *               Direktör Fick´s extratåg                                                                                           GD 2003-07-01

     *               Upsala-Gäfle Järnvägar                                                                                            GD 2003-07-22

                      ”Lokomotivslaget” vid Rainhill                                                                                  GD 2003-09-13

     *               ”Låt oss gå tillbaka i tiden”                                                                                       GD 2003-11-23

     *     Två emigrerade B-lok, två skilda öden                                                                               TÅG 12/03

     *               Alderholmens storhetstid och fall                                                                              GD 2003-12-27

     *               Visst är Gävle i gott sällskap !                                                                                  GD 2004-03-09

     *               Snödrivor, ”höga som hus” ...                                                                                   GD 2004-04-08

                      Emigranter i norra Tyskland                                                                                      TÅG 4/04

     *               Röda spårvagnar skramla här förbi ...                                                                       GD 2004-06-01

     *               Gåva av GDJ-Fonden                                                                                              GD 2004-08-14

                      Född i Sverige 1918 - stjärna i Holland idag                                                            TÅG  10/04

     *               En nostaldisk spårvagnsfärd i södra Gävle                                                                GD 2004-11-13

     *               Ett ånglok med dubbelt otursnummer                                                                       GD 2004-12-28

     *               Gefle-Ockelbo Järnväg, ”Murmanskbanan”                                                          GD 2005-01-09

     *               Ett litet hus att minnas, vid behov                                                                              GD 2005-03-14

     *               Första expresståget avgick från Gävle C                                                                   GD 2005-04-04

     *               Farmors Backe och de försvunna kanonvärnen                                                         GD 2005-06-13

     *               Loket sprängde in i vattentornet                                                                               GD 2005-09-19

     *     Diakonihuset på Kålhagen                                                                                                 GD 2005-12-28

     *     Så går vi till Maxim …                                                                                                       GD 2006-02-27

     *               Sommarsagan på Sätraåsen, ett sextioårsjubileum                                                     GD 2006-07-26

     *               En glömd järnväg                                                                                                     GD 2006-09-07  

     *     50, 75, 100, 125. 1900-talets fyra SJ-jubileer                                                                    SPÅR 2006

     *               Den farliga fortkörningen på Salabanan år 1950                                                       GD 2007-01-22

     *     Kafé- och restaurangkultur i Gävle på 1950-talet                                                               GD 2007-02-14

     *     Anhalten som blev Hembygdsgård                                                                                     GD 2007-05-31

                      Loken kolliderade i Länninge …                                                                              GD 2007-09-08

     *               Fantastiska men fasansfulla planer                                                                            GD 2007-12-02

     *     Bevara Södra Skolan                                                                                                        GD 2007-12-29

     *     Agö Torg – en Träffpunkt på Brynäs                                                                                  GD 2008-01-14

     *               Ångloken vid Sörby Urfjäll                                                                                       GD 2008-06-26

     *               Tankar från en gammal lokförardagbok                                                                    TÅG  2/2009

     *               En lokförardagbok berättar …                                                                                 GD 2009-03-05

     *               GDJ 150 år!                                                                                                            GD 2009-07-13

            Myggplågan i Gysinge …                                                                                                   GD 2009-07-28

     *               Gävle, en stad i beredskap                                                                                       GD 2009-08-09

     *               Sextioett (61) år har gått -                                                                                        Sidospår 3/09

     *               Redan då var linjen röd i Gävle                                                                                GD 2009-11-13

     *               Sällan har sådana dignande julbord skådats …                                                         GD 2009-12-23

     *               Attentatet vid Uppsala-Gäfle Järnvägar, nyårsafton 1897                                          GD 2010-02-15

 

             *)  Bok/Artikel med lokalhistorisk anknytning till Gävle

 

 

 

                      Artiklar ”på gång”:

                     

                      - Bombekymren i Skutskär

                      - Episod i arbetets allvar …

                      - Flygande påskjutning

                      - En spårvagnsfärd på Blå Linjen år 1945

Tillbaka  

 

                     

 

                      Artiklarna har publicerats i :

 

                      GD                                     Gefle Dagblad   (51)

                      TÅG                                   Svenska Järnvägsklubbens Tidskrift                             (18)

                      SPÅR                                 Järnvägsmusei Vänners Årsbok                                     (13)

                      SIDOSPÅR                       Järnvägsmusei Vänners tidskrift                                           (1)

                      Skenbladet                        Sällskapet Ostkustbanans Vänners Medlemsblad                (14)

                      Hembygd Gävle                Hembygdsföreningen Gävle Gille Medlemsblad                   (6)

                      Back Track                         Britain´s Leading Historical Railway Magazine            (1)

                      Miljoenenlijn                     Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij, Holland      (1)

------------------------------     

Gå till GävledragetsGå till Gävledragets Startsida   /Lisse-Lotte Danielson.

Tillbaka