Gävledraget rekommenderar 

Gävle Konstcentrums program

Våren 2007

Lördag 19 maj
12.00–16.00Torsdag 24 maj
19.00Onsdag 13 juni
19.00
 

Vernissage: Konstskolans slututställning
Invigning kl 13 av tf intendent Kirse Junge-Stevnsborg
och Jens Salander, huvudlärare vid Konstskolan.
Vasaskolans jazzprogram spelar i foajén

Skulpturvandring: Lekande konst
Skulpturvandring på cykel.
Välkomna till en skulpturvandring som utforskar den
offentliga konsten där det lekfulla, inbjudande och
deltagande perspektivet lyfts fram.
Samling vid Decoration Blues i Boulongerskogen.
Ciceron: Åsa Mårtensson, konstpedagog.
Fri entré Obs! Inställt vid regn

Skulpturvandring
Mer info kommer.
 

                        Med reservation för eventuella ändringar
[http://www.gavle.se/konstcentrum/html/grundsidor/Uppdatering_copyrigt_mm/webcopyright.htm]

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2007-05-12