Tillbaka    

Gävledraget informerar:

    Om   Betlehemskyrkans   Kvinnofrukost  25 september 2010 med

Paulina Boija "Fredsobservatör i Colombia".

                                                 

      Full aktivitet vad gäller förberedelser!

     

Paulina Boija, 28 år läser f n spanska. Hon har varit i ett och ett halvt år i Choco som ligger i västra  Colombia i egenskap som Fredsobservatör inom den  Kristna Fredsrörelsen. Anledningen är en 50 år gammal konflikt mellan regeringstrupper, illegala väpnade grupper, och FARC (Revolutionär krigsmakt av Colombia - folks armé).

 

De illegala grupperna är staten indirekt skyldig till. De som vågar säga ifrån och höjer sina röster är de mest utsatta. De förföljs, skräms till tystnad, måste fly och många blir mördade.

 

  Flitig besökare.

 

Choco ligger isolerat, det regnar nästan varje dag och medeltemperaturen ligger på 28 grader. Det finns mycket vatten och regnskogar. För att resa dit tar man sig fram vid floden som innehåller mycket mineraler vilket gör att många vaskar guld. Där finns många fattiga afrocolombianer vars ursprung baseras på slavhandeln. Främmande intressen har etablerat sig med stora grävskopor som plockar fram alla rika mineraler och förstör naturen då man använder sig av kvicksilver. Det gör att vägarna krymper ihop och gör det svårt att ta sig fram. Vattnet i floden blir lerigt, fullt med kvicksilver och kemikalier vid grävningarna. De mutar de illegala grupperna  som skyddar dem trots att de i regel är på plats utan tillstånd. 

 

  Vår modiga föreläsare!

 

Här gör dessa Fredsobservatörer enormt stor nytta. De säger inte så mycket men enbart deras blotta närvaro gör de utsatta trygga mot regeringstrupperna som inte vågar hota av rädsla för att det skall ge gehör till omvärlden.  

 

Paulina reste med ett sällskap på 8 personer som jobbade tillsammans med olika organisationer. Som ex. kan nämnas ”söner och döttrar” vilka vill veta vad som hänt med deras försvunna föräldrar. Katolska kyrkan är högt ansedd inom landet.

 

Fredsobservatörerna följer fysiskt med på resor då det hålls tal, vid samlingar och kongresser och de har hela tiden sina ögon på militärens handlingar. De gör primitiva resor med en liten båt vilka kan ta mellan 3 – 4 timmar.  

 

   Glada ivriga besökare. 

 

De äter med befolkningen och lyssnar på vad man berättar på rasterna. Många har ej vågat bo kvar utan flyttat och det är sällsynt med sjukhus, sjukstugor och skolor. Är det något man reagerar på skrivs artiklar som översänds till Sverige och som berättar hur det fungerar på plats.

 

Vid möten med katolska kyrkan diskuteras veckans händelser. En del av befolkningen flyr bl.a. till Sverige och enbart inom landet finns 4 miljoner internflyktingar.

 

Ibland blir folket instängda i sin egen by, omringade av minor och många har gett upp att försvara den egna marken. Ungefär hälften av befolkningen i byarna har flytt.

 

Chokos stolthet är en musikgrupp som sjunger sina politiska texter på spanska. Ofta blir både befolkningen och fredsobservatörerna oskyldigt anklagade för att hjälpa gerillan.

 

  Demonstrationer

 

Det är dock inte enbart elände i Colombia, det finns även många fester med mycket glädje och karnevaler.

 

   

 

  Tack för en spännande föreläsning Paulina - skönt att vi fick hem dig välbehållen!

 

Mer info:  Kristna Fredsrörelsen

 

-----------------------

 

Nästa kvinnofrukost: 13 november 2010 med Sanna Mansouri.

"Från första kvinnliga polisofficer i Iran till pastor i Sverige"

-----------------------

Sammanställt och fotat av Lisse-Lotte Danielson.

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2010-10-01

Tillbaka