Senast uppdaterad:  2006-11-19      Gå till Gävledragets Startsida  

Anmäl ny aktivitet.

Underlag för aktivitet kan du skicka med en enkel beskrivningskickas via e-post
till  
webmaster@gavledraget.se 

OBS. Ange alltid nedanstående 4 punkter, då du skickar in dina aktiviteter till programmet via e-mail.

Ladda hem och fyll i en aktivitetsblankett samt skicka in den.

1.   Datum                (då aktiviteten äger rum)

2.   Rubrik                (vad vill du kalla din aktivitet)

3.   Beskrivning       (vad som skall hända).

4.   Avslutning          (ditt namn, telefonnummer, ev. e-postadress, sista anmälningsdag).

Som alternativ kan ni alltid använda Egen info!)