Gävledragets    Recension

     Frågesporttävling i vår kvarterslokal lördag 21 okt 18:00.

För att förtydliga vad detta går ut på förklaras följande: 

Om vi t ex blir 36 deltagare uppdelas vi i grupper på vardera 6 deltagare vid 6 skilda bord.

Varje bord tävlar mot varandra genom att gemensamt komma fram till ett svar.

Det blir dels frågor från Nationalencyklopedien utan alternativ att välja mellan men bordsdeltagarna får själva välja bland ett antal huvudgrupper. Kan bordet svara direkt får det 2 poäng och begär bordet ledfråga och svarar rätt efter denna får det 1 poäng. Annars blir det givetvis 0 poäng. 

Bordet får även välja bland några historiska årtal genom tiderna för några händelser med 3 svarsalternativ och svarar bordet rätt får det 1 poäng. 

Slutligen blir det också några frågor för att kolla upp kunskapen om Gefles historia, även här med 3 svarsalternativ enl. ovan.

Poängen summeras och vinnande lag får pris. Får borden lika många poäng fortsätter tävlingen med olika utslagsfrågor.

Vi har även ett billigt lotteri med priser och vi hoppas att ni köper 3 lotter a` 5 kr styck Överskottet går till föreningens handkassa.

Var och en tar med egen mat och dryck och kostnaden för tävlingen uppgår till 30 kr. Detta skall täcka lokalhyra och i kostnaden ingår papperstallrik, plastmugg, servett samt kaffe och kaka.

Om vi inte löser sophanteringen får var och en vara beredd att transportera hem sina egna sopor. Vi hjälps åt att städa lokalen när vi är mogna att gå hem. 

Detta brukar vara väldigt roliga kvällar och alla går in för detta med blodigt allvar och med liv och lust samt med många skratt. Hjördis och Lotta är enväldiga stenhårda domare.

Hittills har 17 medlemmar antecknat sig och jag skulle gissa att vi kan ta emot max 36 st.

Plats är vår lokal nära Korskyrkan. Kolla på länkarna så hittar ni bilder på både korskyrkan och kvarterslokalen där vi skall vara.

Vi startar med att inta vår medhavda kost och dryck för att få krafter inför tävlingen. Kaffe kommer i pausen.

Hoppas du anmäler dig!. 

Anmälan: 1) Svara via mail 2) Skriv på i pärmen på caféträffen eller 3) ring Lotta 026-610826.

Först till kvarn….. (max 36 st).

Lotta och Hjördis                         

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2006-12-04