Tillbaka  Gå till      Startsidan              Senast uppdaterad:  2009-12-10

Gävledraget informerar om:

Se även vårens program 2008, höstens program 2008  och vårens program 2009.

Pugs historik samt Konstnär  och Pugs 1:e ordförande - Olle Lundgren.

PUG:s program hösten 2009

Ordförande: Göran Severin, 026-187158,  Vice ordf: Kerstin Jacobsson 026-681882

Sekreterare:   Kerstin Westlund 026-513859,   Kassör: Else-Britt Talts 026-623970

Plats:        Per Eriksson-salen i Länsmuseet, Strandgatan 20 i Gävle.
Tid:

       Torsdagar kl 13.30 - 14.30,
       biljetter delas ut vid museets reception från kl 13.
       Antal platser är 140 st.
 

 

       (Dessa uppgifter gäller om inget annat anges i programmet.)

-------------------------------------------------------------------------------------

24 september   Årsmöte kl 13:00, Obs tiden!     Därefter

  Per Eriksson - den generöse och kulturelle brukspatronen.

  Anna Forsberg; antikvarie vid Länsmuseet Gävleborg.  

  Anna blev tyvärr sjuk och ersattes av 1:e Antikvarie Dan Lorén som kåserade kring Fotografins historia och Länsmuseets bildsamlingar.

  Uppföljning av detta föredrag

1 oktober   Senioruniversitetet Alf Henrikson

  Christer Åsberg; professor, Bibelkommissionens huvudsekreterare

 Uppföljning av detta föredrag

8 oktober   Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svensk gemenskap efter 1809

   Torkel Jansson; professor i historia vid Uppsala universitet

Uppföljning av detta föredrag

15 oktober   Caravaggio   - (Konstverk)

   Thomas Hård af Segerstad; universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Uppföljning av detta föredrag

22 oktober   Och han seglade ständigt. Odysseus - mannen, myten, minnet

  Weste Westeson; mytolog, tidigare länsbibliotekarie

Uppföljning av detta föredrag

29 oktober   Sveriges ordförandeskap i EU - efter halvtid  

  Kristina Zetterström; chef för Sekretariatet för kommunikation EU 2009

Uppföljning av detta föredrag

5 november   Stora Björnen Händel, en man som gjorde god musik och goda affärer

   Ingemar von Heijne;   radiorösten

Uppföljning av detta föredrag

12 november   Odlad mångfald - bevarat kulturarv

  Rainer Hertel; lantmätare, fotograf och fritidsodlare, verksam i Sesam, som fröodlar och bevarar hotade   kulturväxter

Uppföljning av detta föredrag

19 november   Sigge Palmaer - missionären, diversearbetaren    

  Sigge Palmaer  berättar om sina år i Afrika

26 november   George Gershwin - "En rapsodi i blått

   Göran Olsson; jazzkännaren, berättar i ord och bild

3 december   Vingar över Gästrikland  

   Lars Hillström och Lars Debrén;  författare till boken om Gästriklands flyghistoria

10 december   Det friska åldrandet

  Rutger Seth; överläkare

-------------------------------     

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2009-12-10

Länkat av Lisse-Lotte Danielson.

Tillbaka