Tillbaka

Gävledraget presenterar:
 

Kunskapskällan Flitiga Lisse och Busiga Clara

 

  Skribent  Lisse                           Illustratör Clara (Salander   

 

 Vår Bibel:

 

     

 

 

Innehåll:

Döda Kackerlackor

Att fördrifva vägglöss

Andra metoder att förstöra sniglar

Vi blir allt fetare i Sverige

Råttinvasion i centrala Gävle.

Kärlekens telegraf

 

 

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Kärlekens telegraf

 

Önskemål: Speciellt sommartid spirar känslorna extra mycket för det motsatta könet.

Det finns olika tips för alla som vill träffa en partner.

 

Funkar det ändå inte - ta det lugnt -  Flitiga Lisse och Busiga Clara  har lösningen!

 

Råd enl. "Handbok för alla Menniskor från 1800-talet"

 

Då någon person (herre eller fruntimmer) önskar gifta sig, bär han en ring på venstra

pekfingret; är han förlofvad, bär han ringen på venstra långfingret, om han är gift - på

ringfingret och om han aldrig ämnar gifta sig,  på lillfingret.

 

 

Om en herre då öfverlemnar en solfjäder, en nipp eller en bukett åt en dam och öfverräcker

den med venstra handen, så uttrycker han derigenom att han älskar henne, och om hon

besvarar hans kärlek, bör hon mottaga hans gåfva med venstra handen. I motsatt fall

mottager hon den med högra handen, hvilket innebär "en korg".

 

Genom denna enkla telegrafering bör äfven den blygaste få mod att yppa sina känslor

för sitt hjertas dam, hvarjemte han undgår den förödmjukelsen att uttryckligen få ett

nekande svar.

 

 

Tillbaka

----------------------------------------------------------

Att döda kackerlackor

 

Problem:    Kackerlackorna sprider sig i Gästrikland.

Lugn bara - Flitiga Lisse och Busiga Clara  har lösningen!

 

Råd enl. "Handbok för alla Menniskor från 1800-talet"

 

Att döda kakerlackor kräver en tekopp pulveriseradt gips som blandas med dubbelt

så mycket hafremjöl och litet socker samt strös på golfvet eller i springorna, der de

bruka synas.

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Att fördrifva vägglöss

 

Problem:    Invasion av vägglös

Lugn bara - så här gör ni!

 

 

Råd enl. "Handbok för alla Menniskor från 1800-talet"

 

Ett säkert medel är att väl borsta hela sängen med en målarpensel, doppad i fotogén.

Madrasser etc. måste underkastas samma behandling, ty de innehålla vanligen mera

af ohyran än sjelfva sängen.

 

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Andra metoder att förstöra sniglar.

 

Problem:     Invasion av mördarsniglar

Här har vi flera tips.

 

Råd enl. "Handbok för alla Menniskor från 1800-talet"

 

En hel mängd stora kålblad läggas i varm ugn eller hållas framför elden tills de

mjukna, gnidas sedan med osaltadt smör eller annat godt fett och lägges på de ställen

som hemsökas af djuren. Inom några timmar äro bladen betäckta med sniglar, som

trädgårdsmästaren utan svårighet kan döda.

Dessa glupska djur göra mycken skada både på växterna i köksträdgården och äfven

på blommorna. Om man emellanåt, någon sommar eller höstafton, utlägger några få

skifvor af rofvor kring planteringslanden, samla sig snart kräken på dessa, hvarefter de

kunna borttagas.

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Problem:   Vi blir allt fetare i Sverige

 

Clara i full action!                                                  Vem är Håkan Leijding?

Varför blir vi allt fetare i Sverige

Feta ungdomar riskerar tandlossning

Många är överviktiga i Sverige

Lösning år 2011:     Friskis & Svettis i Gävle

Några exempel:

Friskis & Svettis Baspass                     Ulla Söder  

Friskis & Svettis Enkeljympa.               Anne Linden och Karin Lindqvis

Friskis & Svettis Julgympa 2008           Ulla och Stefan Söder

Friskis & Svettis Nyårsjympa                Lasse och hans "vänner"

Friskis & Svettis Puls/baspass               Anki Hope   

Friskis & Svettis Ryggjympa                 Pia Edhom                        

Friskis & Svettis Startpass.                   Pialena                  

Friskis & Svettis Öppna dörrar             Karin Lindqvist och Katarina 

 

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Att utrota råttor

 

Problem:  Råttinvasion i Centrala Gävle

 

  

                                            Illustrationer: Clara Salander

 

Råd enl "Handbok för alla Menniskor från 1800-talet"

 

Följande recept har blifvit meddeladt Englands landtbruksbyrå såsom det säkraste för att utrota dessa obehagliga skadedjur, samt har befunnits ganska verksamt af personer som pröfvat det.

Svinister smältes i en butelj, som nedställes i vattenbad (66 grader Celsius) och blandas med 3 1/2 ort fosfor till hvarje ister samt 20 tum sprit eller whisky. Sedan innehållet i buteljen hunnit till ofvannämnda värmegrad, korkas den, upptages och skakas sakta tills fosforn blandar sig väl med det öfriga och alltsammans ser ut nästan som mjölk. Då blandningen kallnat, kan spriten afhällas för att ånyo användas, ty den tjenar endast att fördela fosforn så, att den sprider sig i istret.

Blandningen smältes och blandas med hvetemjöl och socker samt, om man så vill, litet rosenträ- eller anisolja. Små kulor formas af denna deg och instoppas i råtthålen, der de snart ådraga sig råttornas uppmärksamhet då de lysa i mörkret och, som de äro angenäma både för gommen och nosen, så förtäras de begärligt, utan aning om de olycksbringande verkningar som ej uteblifva.

Tillbaka

----------------------------------------------------------

 

Fortsättning följer .....

 

Clara Salander presenteras

 

----------------------------------------------------------

 

Sidan är sammanställd av Lisse-Lotte Danielson.

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-07-17

Tillbaka