Website counter Nils Andersson och Margareta Larsdotter från Gävle.

Tillbaka

Se även

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

 

Gävledraget   berättar  om:  
Nils  Andersson  och  Margareta  Larsdotter

 

Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund.

 

Han har nu åter översänt ett material med tillstånd till publicering på Internet.

 

John Winblad von Walter

201 Fourth Street East

Carver, Minnesota 55315

United States of America

 

                   

 

Svenskarnas emigration till Amerika.

-----------

 

Anbytarforum

 

Anders Danielsson föddes omkring 1600 som son till en viss Daniel vilken levde på 1500-talet. Inget är känt om hans liv eller hans hustru, förutom att hans namn finns med på en deltagarlista från Gävles skola (Trivialskolan)  tillsammans med sin son Nils. Anders hade nedanstående kända son:

Niels /Nils Andersson föddes omkring 1630 som son till Anders Danielsson, hans mor är okänd. Nils gick i skolan i Gävle och det är i skolans deltagarlista som man fångar upp det historiska namnet på fadern. Nils Andersson nämns flera gånger i Gävles handlingar under senare hälften av 1600-talet.

Den 7 februari 1663 kallas  Nils Andersson för borgare och köpman i Gävle och år 1681 är han listad bland stadens mäktigaste ”de 24 äldste”, som bevisar att han ingick i rådstufvan/rådhusrätten.  Den 9 maj 1685 blev Nils även vald som bisittare i kämnärsrätten, en position han hade fram till 1689.

1691 skulle Nils Andersson, hans svärson  Peter Strömbäck I, Erik Hammar och Johan Bruhn transportera en last med spannmål till svensk-ägda  Narva på sydöstra östersjökusten. Fartyget frös fast i sen nära Öregrund och de fick stanna över vintern varför de förlorade en del av sin last. Partnern Erik Hammar skulle senare bli svärfar til Neils "sonson Peter Strömbeck II, via dennes hustru Margareta Hammar. Men då skulle Nils vara död.

Vid ett tillfälle år 1695 deltog inte Nils Andersson i den obligatoriska påskgudstjänsten på kvällen i kyrkan. Men trots att svärsonen Peter Strömbäck I intygade orsaken till hans frånvaro ogillades skälet och Nils krävdes på böter.

Nils
Andersson dog 15 April 1698. Han begravdes med sin hustru i det stora gravkoret i Gävles Heliga Trefaldighetskyrka i grav nr 10 på den södra sidan, med en stor gravinskrift placerad över dem i själva kyrkgolvet. En inventering i kyrkan år 1830 visar att deras grav ännu fanns kvar men 1936 hade kyrkgolvet sjunkit och graven var förstörd.  Ingen vet längre var graven finns, förmodligen ligger den nu under det befintliga golvet.

  Ritning av gravstenen.

Nils
Andersson var gift med Margareta Larsdotter, född omkring 1630 och av hennes familjenamn att döma var hon dotter till en viss Lars. Den 1 januari 1684 donerade Margareta Larsdotter och hennes make en stor 16-armad metallljuskrona till Gävles Heliga Trefaldighetskyrka, som hängde bredvid det stora koret. Margareta dog den 8 maj 1713 och begravdes med sin make.

-----

Nils Andersson och Margareta Larsdotter  hade följande kända barn, som verkar ha tagit efternamn Holmberg och Holmström:

1) Catharina Holmberg var född i Gävle 1660 och dog där den 4 april 1744. Hon var gift med Gävles köpman, riksdagsman, redare och gjuteriägare Peter Strömbäck I som föddes 8 mars 1664 och dog i Gävle 3 juli 1720. Peter Strömbäck var son till Gävles köpman, och storfiskare Peter Eriksson SNIFS och hans hustru, den stackars halshuggna ”häxan” Anna Israelsdotter BURE.

2) Anna Nilsdotter-Holmberg (och eller Holmström) dog i Gävle 7 juli 1746, och 1690 gifte sig med Gävles lanräntmästare Peter Depken. Peter föddes 1667 och dog 1713. Peter var son till köpman och redovisningskonsult Christopher Depken och Christina Trotzig i Falun, Stora Kopparberg.  Anna Maria Depken (1699-1725) var dotter till Peter Depken d.1713 och h.h. Anna Nilsdotter d.1746; båda döda i Gävle. Anna Maria bodde i Gävle 1699-1715. Dog i Sthlm. Gift med Jakob Buckau, en grosshandlare, handelsman och spinnhusdirektör samtidig med Hinrich Hard, d. 1755. Buckau var första gången gift med Anna Maria Depken och  för andra gången år 1727 med Christina Regina Forsberg. Buckau dog i Stockholm 1755-03-22.

Jacob Buchau. Handelsman och spinnhusdirektör samtidigt med Hinrich Hahr, d. 1755, g. 1. ggn m. Anna Maria Depken, 2. ggn 1733 m. Christina Regina Forsberg ...

3) ? Holmberg-Holmström, som levde ännu 1712 när han var delägare i fartyget Förgylda Cronan (Golden Crown), sedan ägde med sin brorson Peter Strömbäck I och andra.

4) Margareta Nilsdotter Holmberg, som var född omkring 1670 och gifte sig i Gävle den 10 oktober 1695 med domaren i östra Dalarna, Fredrik Hansson Brander. Han föddes i Falun, Stora Kopparberg, Sverige 1666 och dog 1712, son till köpman och rådman Hans Hansson Brander i Falun och Margareta Fredriksdotter Swab.

 Sonen till Margareta Holmberg och Fredrik Hansson Brander, Fredrik Brander (1705-1779), var en väl kända svenska porträttmålare av från 1700-talet. Han målade en oljemålning av sin kusin Peter Strömbeck II (1688-1750), som idag tillhör Gävle Museum.

5) Anders Nilsson Holmberg, född 1686. Han var en borgare och köpman 1710 i Gävle och rådman när han dog den 5 december 1766 vid en ålder av 80. Han var gift med Brita Jernberg, som dog 1784, dotter till prästen i Ovansjö, Hans Jernberg (1664-1740) och Catharina Schilling.
 

Länk till den engelska originalversionen till detta material..

Se ytterligare länkar om släkten Strömbeck:

 

Mer info om Släkten Strömbäck från Erik Wickbergs bok Bland kåkar och gränder på Gamla Söder.

Släkten Strömbäck

Peter I Strömbäck, född 1664

Släkten Unonii/Unonius

Peter Eriksson Snifs

-----------------------------------

Materialet är översatt, bearbetat och sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida   Senast uppdaterad:  2010-04-02

 

Tillbaka