Gävledraget presenterar:.

    Kvinnofrukostar i Betlehemskyrkan i Gävle.

2011

Kvinnofrukost 110409 Astrid Ståhlberg - "Kvinnor i Kongo idag".

Kvinnofrukost 110219 Maria Jacobs - "Kämpa med Tro".

2010

Kvinnofrukost 101113 Sanna Mansouri - "Från första kvinnliga polisofficer i Iran till pastor i Sverige."

Kvinnofrukost 100925 Paulina Boija- "Kristna Fredsrörelsens Fredsobservatör i Colombia."

Kvinnofrukost 100406 Liselotte J Andersson - "Att ta sitt liv på allvar och att aldrig tappa glädjen."

Kvinnofrukost 100206 Rigmor Holst - "Finns det tid till återhämtning i en stressad värld?"

2009

Kvinnofrukost 091107 Rachel Norborg-Jerkeby DIAKONIA

Kvinnofrukost 090912, Marie Söderqvist

Kvinnofrukost 090425, Margit Hedegård

2008

Kvinnofrukost 081018, Marika Markovits

Kvinnofrukost 080913, Eva Maria Klingvall 

Kvinnofrukost 080419, Gunnel Noreliusson

Kvinnofrukost 080216 Margot Haglund

2007

Kvinnofrukost 070922, Anna Harrysson

Kvinnofrukost 070218, Ylva Eggehorn

2006

Kvinnofrukost  061118,  Monica Sjölund                              Uppföljning av Monica Sjölund

Kvinnofrukost_060923, presentation av arrangörerna            Uppföljning av Solveig Andersson-Carlsson

Kvinnofrukost 060422, Irja Olsson

Kvinnofrukost 060204, Charlotte Höglund 

------------------------------------------------------

Sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson

         Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-04-09