Vyer från Förr och Nu.Senast uppdaterad:  2012-04-25 

Gävledragets.   Vyer från Förr och NU  - JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA SEKEL:         

Tillbaka     

Serien fortsätter i Del 2.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

År 2011. Foto Hitta.se

-----------------------------------

FÖRR - Korsning S. Kungsgatan/Kaserngatan

S:t Petri kyrkan 1895 - 1959

 

 

Foto: Carl Larsson   (Tänk vilka vackra byggnader som revs!)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

NU -  Korsning S. Kungsgatan/Kaserngatan

 

Foto: Hitta.se

--------------------------------------------------------------------------------------------

FÖRR och NU

 

Förr - Gefle stads sparbank.                 Korsning:  N Kungsgatan -  Nygatan.

Huset byggdes 1899.

 

 

----------

 

Nu -  Handelsbanken.                         Korsning : N. Kungsgatan -  Nygatan.

Bilden tagen 12 maj 1984 av Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Förr - Vy från Gammelbron

 

 

Ny - Vy från Gammelbron

 

                                                                                      Foto: Mats Fallqvist, Länsmuséet Gävle.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Förr: Västra Nygatan mot Gevaliapalatset

 

 

NU: Västra Nygatan mot Gevaliapalatset

 

                                                                                                            Foto: Mats Fallqvist, Länsmuséet

-------------------------------------------------------

Drottninggatan 26 - Förr

 

Bergströms Pälsvaruaffär AB,

(Idag finns  Bergströms Päls i Gävle AB på Timmermasgatan 18. Den är även kallad AB Fribergs päls.)

 

 

 

Denna firma, en av de äldsta inom sin bransch i staden, grundades år 1881 av körsnär Aug. Pettersson. Affären,

som var belägen vid Salutorget, övertogs år 1822 av F. A. Rackwitz, vilken innehade den till år 1922, då den

övertogs av körsnär B Bergström. Denne lät år 1928 ombilda firman till AB och han blev själv dess verkst. direktör.

År 1934 flyttades firman till nya moderna lokaler vid Drottninggatan 26, där den förfogade över ändamålsenlig och

trivsamm försäljningslokal, provrum och skrädderilokal. Ett modernt kylrum tillbyggdes år 1937, vilket var det första

i sitt slag i staden och där skinn och pälsar förvaras samt mottagas för sommarförvaring.

 

På firmans verkstäder utföras alla slags arbeten inom pälsvarubranschen såsom pälsar, pälskappor, capes, skinnmössor,

moderna skinnkragar etc. och man har alltid hållit sig ā jour med de växlande modenyheterna från utlandet. Modenyheter

försäljas även från såväl Paris som Wien, London och Berlin. Firmans skinnsortiment är mycket rikhaltigt och av

bästa kvalitet.

 

Nu

 

 

På Drottninggatan 26 ligger år 2010 Naturkompaniet.

-------------------------------------------------------

 

 

Vy över Stortorget mot Saga-biografen år 1967                                                         Foto: Adolf Löfgren.

 

NU

 

 

Ungefär samma vy år 2011 fast Stortorget är kraftigt förminskat.                                Foto: Lisse-Lotte Danielson.

 

--------------------------------------

 

Drottninggatan 33.

 

FÖRR

 

 

 

A. U. Wahlberg AB, GEFLE

Denna firma började sin verksamhet år 1871 och var den äldsta inom guldsmedsbranschen i Gefle. Företagets grundare, Anders Ulrik Wahlberg, tillverkade sina guldsmedsvaror i en verkstad belägen vi N. Slottsgatan 13 och varorna såldes sedan på marknaderna. Utvecklingen gick emellertid framåt och en affärslokal förhyrdes.

 

Denna flyttades år 1882 till Drottninggatan 28, men år 1936 flyttade firman åter, denna gång till de moderna affärs- och verkstadslokalerna vid Drottninggatan 33.  Efter A. U.  Wahlbergs död drevs firman av sonen, juvelerare David Wahlberg. Dennes son, juvelerare Yngve Wahlberg var företagets chef.

 

I minutaffären såldes alla slags kvalitetsvaror inom juvelerare- och guldsmedsbranschen och på firmans verkstad tillverkades olika slag av guldsmedsarbeten, speciellt släta ringar m.m.

 

NU

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svanhuset i Boulognerskogen och i Södra koloniträdgården.

 

 

Fotot på Svanhuset borde vara tagit före 1887 då inga gaslyktor syns till höger.

I stadsarkivets protokoll från drätselkammaren anges att promenaden i Stadsträdgården fick gasljus 1887.

Huset stod på en holme i Stadsträdgården. 1892 sökte konditorn J F Andersson om tillstånd att nyttja huset

för caféverksamhet och servera vatten, kaffe och te samt uppföra lusthus för sjöfåglar.

Okänd fotograf.

 

Svanhuset i all sin glans med nybyggd förstubro och trappa, år 2005.

 

-----------------------------------------

 

Drottninggatan 29.

 

 

Tecknat och författat av Karl-Einar Johannesson

 

Foto: Lisse-Lotte Danielson

--------------------------------------------

Drottninggatan 29

 

 

Exteriör av Hovjuvelerare E. Johanssons affär, Nygatan 37.

År 1899

 

 

Interiör från Hovjuvelerare E. Johanssons affär, Nygatan 37.

 

------------------------------

 

År 2011       Hårkonstnär Tommie                                                                             Foto: Hitta.se

 

------------------------------------------------------------

S. Slottsgatan - Brunnsgatan.

 

År 1990.                                                                               Foto: Thore Schelin.

 

År 2011                                                                                    Foto: Hitta.se

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Korsningen Norra Kungsgatan - Ruddammsgatan.

 

År 1965.                Foto: Lars Lindahl.     

 

År 2011                 Foto: Hitta.se

----------------------------------------------------

 

 

 

Förr i tiden kallades alltid Hamntorget för Fisktorget. Numera kallas det Busstorget. Fisktorget hade en livlig kommers, speciellt på

lördagarna som var den rätta torgdagen. Där stod fiskhandlare på torget längst söderut mot Gavleån. Fiskarna från Utvalnäs och Bönan

kom med sina båtar och åkte in i Lillån där de kunde lossa sina strömmings- och böcklingslådor vid fiskbryggan. Sedan placerade sig

fiskarna i en lång rad och stod och sålde sina fångster. Under andra världskriget, då det var ont om mat, blev det så stora köer till

fiskarnas försäljningsställen att polisen måste ordna köerna.

 

På övriga torget stod grönsaks- och blomsterhandlare. På höstarna människor som hade plockat lingon, blåbär, hallon, potatis, jordgubbar.

Det var sorl och skratt. Bekanta pratade med varandra. Och det ljudet har nu blivit ersatt av trafikljud, bussar och bilar.

 

På 20-talet såldes varm mjölk och bullar. Även s.k. "holländare" och "studenter" såldes från kärrorna. På höstarna stod även försäljare

från Älvkarleby och sålde nejonögon som fångats i Dalälven.

 

Spårvägen som togs i bruk 1909 svängde från Nygatan ner längs torgets östra sida och passerade där en imponerande rad byggnader -

Hotell Baltic, invigt 1928 och ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling, Ferdinand Bobergs berömda brandstation byggd 1890-91 och

gavlarna av tre rader med hamnmagasin, snabbt uppförda efter den stora branden.

Text ur K E Johannessons "Några gamla stadsbilder" och Christina Thunvalls "Bebyggelsehistorisk tidskrift".

 

 

----------------------------------------------------

 

 

1950-talets början.

 

Samma gathörn.      Konsumhallen 2011.                                                         Foto: Hitta.se

 

----------------------------------------------------

 

S:t Ansgars hus i Kv Magistern nära St. Heliga Trefaldighetskyrkan.

 

                               Foto i Gävle Dagblad 1930. Stadsbiblioteket                                                                                                 Foto: Sten Hillman 2009.

 

  Foto: Börje Försäter

 

Förebilden till S:t Ansgars hus är den skolbyggnad som låg i kvarteret mellan 1671 och 1838, vilket är upphovet till kvartersnamnet magistern. I byggnaden bedrevs undervisning fram till 1817. Därefter användes byggnaden till auktionskammare och gymnastiksal. År 1838 såldes huset till skomakare Jonas Tellbom för 166 riksdaler banko. Tellbom sålde huset vidare till en bonde i Hemlingby. Denne lät sätta upp byggnaden på sin gård intill landsvägen, men ändrade byggnadens längd och sänkte taket. Byggnaden står fortfarande kvar i Hemlingby.

 

  Ny skolbyggnad invigdes 1671 strax sydost om kyrkan  innehållande Trivialskola och Gymnasium    S:t Ansgars hus i kvarteret magistern 

  Skomakare Tellboms släktschema.  OBS, stor fil för att underlätta läsbarheten.   Ur: Erik Sehlbergs "Gefle och dess slägter".

 

När stadsarkitekten Gunnar Wetterling ritade S:t Ansgars hus använde han den gamla skolbyggnaden som förlaga. Han ville anknyta till platsens historia och det nya huset fick därför exakt samma yttermått och taklutning som det gamla skolhuset. Det som skiljer exteriört är att

 S:t Ansgars hus vänder gaveln mot kyrkan och att huvudingången flyttats från långsidan till gaveln.

-------------------------------------------------------------------

Hjalar Ewerlöfs bok-, musik- pappershandel 1877.    Förvaltningshuset 2011.

Hörnan Kyrkogatan 22 - N Rådmansgatan 2, Kv Trähästen

-------------------------------------------------------------------

  

Södra bönhuset

Gävle missionsförsamlings första bönhus - Filadelfia - uppfördes 1855 vid Södermalmstorg där Pingstkyrkan nu ligger. Bönhuset, som ritades av stadsingenjören Johan Heinrich Rosenbaum, byggdes så att ena delen fick två våningsplan medan andra delen upptog en församlingssal genom två våningar.
Byggnaden såldes 1882 till Gefle Godtemplarförening, övertogs 1924 av Pingstförsamlingen och revs 1960. Församlingen uppförde sedan en ny kyrka på tomten.

 

  

Pingstkyrkan

med sin orgelliknande fasad vid Södermalmstorg, invigd 1963, är ritad av Norman Kjeldsen och byggd av Pingstförsamlingen. Byggnaden renoverades och byggdes om 1981.

Först låg Filadelfiakyrkan där och i morgon 9/1 2011 upphör även Pingstkyrkan på exakt samma plats.

-------------------------------------------------------------------

      Samma vy - Tre olika skepnader

Centralhotellet före branden   Platsen efter branden.

--------------------------------------------------------------------------------------

DANSBANANS HISTORIA

 

Dansbanan i Boulognerskogen.

 

Två hus brann i Boulognerskogen

 

 

2009-07-14

 

 

2010-05-14 -SUCK!

 

2010-07-02 (Fas tre ---- det var en gång !)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Boulognerskogens eget trädgårdsrum längs Hälsans stig.      (Den i mitt tycke absolut vackraste platsen där)

 

  Bidrag från Ingrid Landbergs dotter Rosita Brandon-Cox.  Ingrids barn Rosita med storebror Tommy på promenad vid Murénska badhuset..

 

  Murénska badhuset ersattes av Polishuset. Muréngatan har tyvärr försvunnit.

-------------------------------------------------------

1934     Tempo                                                                                                       2010. Åhléns  (fd Tempo)

              

      Fd Tempo.

Gävles första varuhus var troligen Tempo (invigt 1934)  på Norra Kungsgatan 1936.   Huset med Lindbloms hörna, en livsmedelsaffär och på andra sidan av Drottninggatan det hus som revs 1937 för att bereda plats för Konsum invigt 1938. Observera spårvagnen vid Drottninggatan. Vykort.                                                                                           

-------------------------------------------------------

BERGGRENSKA GÅRDEN.

    Gävlebranden 1869.      

    

   År 2010.

-------------------------------------------------------

En dramatisk plats framför Biblioteket: Petter Snifs hus på 1600-talet,    Rettigska palatset,

NU: minnesstenar nedanför Henry Moores Tredelad kvinna.

  Rettigs hus som stod på källargrunden från Snifs hus på 1600-talet.

                       

1860-talet                                                                                                                                   1961                             2010

 

Platsen där Rettigska palatset låg tidigare             

-------------------------------------------------------------------

  Förr 1971.

   Nu 2010.

-------------------------------------------------------------------

Före Kungsgatans tillkomst passerade vägarna mellan Norr- och Södertull över torget och Gammelbron.  

  

Detalj från mittersta huset bredvid kyrkan - se nedan.                                      Stapeltorget år 1829.

  År 2010: Kyrkan är nu skymd av diverse hus på det tidigare Stapeltorget.               

-------------------------------------------------------------------

Stadsbranden 1869 som startade vid Korsningen Drottninggatan - N. Slottsgatan

 

  

1843 ombildades Elementarskolan till Gefle Athenæum, en högre tvåårig borgarskola och treårigt civilt och militäriskt gymnasium med studentexamen.      

1860 efterträddes Athenæum av Borgarskolan. Byggnaden låg mellan Drottninggatan och N Slottsgatan och förstördes vid Gävlebranden 1869.

 

    Stadsbranden 1869 börjar i hörnan av Drottninggatan - Slottsgatan  hos snickare Erlandssons verkstad.

 

   År 2010:   Drottninggatan - N Slottsgatan idag.

-------------------------------------------------------------------

 

 Stortorget

 

   

FÖRR:  Vår mysiga gamla Busstation.                                                                                                     NU:  Även denna vy är snart inaktuell efter ombyggnad.       

-------------------------------------------------------------------                                                        

 

 

Rådhuset

 

FÖRR:  Före branden 1869. Stora torget fanns framför rådhuset.                                                                            NU:   Samma torg har utnyttjats 2009 under ombyggnaden.

-------------------------------------------------------------------

 

 

Navigationsskolan

 

        Polhemsskolan.

-------------------------------------------------------------------

Gammelbron mot öster.

 

År ?.                                                                                                                                        År 2010.

-------------------------------------------------------------------

Från kyrktornet.

 

År 1895                                                                                                                  År  2009

--------------------

Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2012-04-25